Dokumentacija

Rukovodstvo proizvodno trgovniskog preduzeća „ČAR“ je definisalo politiku Integrisanog menadžment sistema (IMS) kojom izražava svoju dugoročnu opredeljenost i usmerenost ka zadovoljstvu svih zainteresovanih strana, potpunu primenu zakona i ostalih propisa i društveno odgovornom poslovanju.

Ovako definisanu politiku „ČAR“ ostvaruje uspostavljanjem, primenom, dokumentovanjem i stalnim poboljšavanjem Integrisanog menadžment sistema koji obuhvata: sistem upravljanja kvalitetom (QMS), sistem upravljanja životnom sredinom (EMS) i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OH&S).

TUV NORD