Reciklažni centar

Reciklaža

Od 2013. godine „Čar“ poseduje dozvolu za transport, odlaganje i tretman ekspandiranog polisitrena.