Elektromaterijal

1-12
Elektromaterijal

Buksna

4,01 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Elektromaterijal

Obujmica 8-18mm

8,50 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Elektromaterijal

Prekidač grebenasti 25a

Koristi se za uključenje potrošača priključenog na izvor napajanja.

15,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Elektromaterijal

Sigurnosni umetak Nopal 5066

Zaštitni element - sprečava sprečava kontakt stranih predmeta sa strujnim kolom.

20,00 RSD

elektro,
Elektromaterijal

Uvodnik kabla PG - 9

Služi za uvođenje kablova u razvodnu kutiju.

22,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Elektromaterijal

Koaksijalni kabl 75Ω beli

Koaksijalni kablovi predstavljaju važan deo distributvnog razvoda svake mreže. U našoj ponudi se...

23,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Elektromaterijal

Kontakt šraf 6-10A

Koristi se za ostvarivanje kontakta između topljivog umetka (patrona) i napona.

26,00 RSD

vijak,
Elektromaterijal

Uvodnik kabla PG - 13.5

Služi za uvođenje kablova u razvodnu kutiju.

27,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Elektromaterijal

Patron 6-10A

Služi za osiguranje potrošača pri napajanju strujom.

28,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Elektromaterijal

Konektor PVC (muški/ženski)

Konektor PVC (muški/ženski) služi za povezivanje video/tv uređaja sa strujnim napajanjem.

30,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod
Elektromaterijal

Uvodnik kabla PG -16

Služi za uvođenje kablova u razvodnu kutiju.

34,00 RSD

Nema tagova za ovaj proizvod